RODO - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego na administratorze.

TOŻSZAMOSĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma: RIVOS SP. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42B, 53-611.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rivos@rivos.pl, telefonicznie pod numerem +48 537 880 424 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Nasza firma wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email ido@rivos.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • Zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • Wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • Marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”,
 • Marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. a RODO) - „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane będą przez nas wykorzystywane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów marketingowych. Będzie to w zależności od podstawy prawnej:

 • Czas wykonywania obowiązków prawnych,
 • Czas, w którym przepisy prawa nakazują dane, np. przepisy podatkowe,
 • Czas, po którym roszczenia wynikające z umowy się przedawniają,
 • Do momentu wycofania zgody.

DO CZEGO MASZ PRAWO?

W każdej chwili możesz złożyć do nas wniosek o:

 • Dostęp do Twoich danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • Sprostowanie danych (gdy są nieprawidłowe),
 • Zmianę miejsca przechowywania danych (w przypadkach określonych w RODO),
 • Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Niezależnie od powyższych praw w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania procesu przetwarzania danych w tym celu.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili wycofana.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane, z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, możemy przekazać osobom upoważnionym przez Administratora oraz:

 • Podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • Innym administratorom, np. kurierom.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Zależy nam, by wiadomości, które wysyłamy, były interesujące i pasowały do Twoich zainteresowań. Z tego powodu analizujemy automatycznie, czy zostały otwarte oraz jakie odnośniki były najczęściej klikane. Analizujemy również, w sposób automatyczny, Twoją historię zakupów w celu naliczenia rabatów i przedstawienia zindywidualizowanej oferty handlowej.

pixel